<< Nazaj na zgodovino

Radovan Gobec

Radovan Gobec se je rodil leta 1909 v Podgradu pri Ilirski Bistrici. Šolal se je na učiteljišču v Mariboru, kjer je začel tudi voditi zbore in pisati prve skladbe (Kresniček). Učiteljeval je v Grižah, Laškem (Planinska roža) in Jurkloštru, od koder je leta 1944 odšel v partizane (Pesem o svobodi, Bohor žari). Po vojni je nadaljeval študij in leta 1951 na ljubljanski Akademiji za glasbo diplomiral iz kompozicije in dirigiranja. Na pobudo Franceta Marolta je ustanovil Študentski pevski zbor ljubljanske univerze, s katerim je začel pripravljati stilne letne koncerte. Vodil ga je od leta 1946 do leta 1957. Ves čas je komponiral (Dekletom, Lepo je v naši domovini biti mlad). Postal je urednik Grlice in član revije Naši zbori, kjer je objavljal svoje tehtnejše skladbe (Jesenska, Njene oči). Leta 1953 je prevzel vodstvo invalidskega pevskega zbora, ki ga je vodil 28 let (do leta 1981). Ta čas je bil tudi skladateljsko najbolj ploden (pisal je kantate in opero Kri v plamenih). Največ svojega opusa je namenil zborovski glasbi, saj je napisal prek 300 skladb. Deset let je umetniško vodil Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Izdal je dva učbenika za zborovodje, uredil okoli 15 pesmaric, posnel 20 gramofonskih plošć in 10 TV oddaj. Sprva je služboval na gimnaziji, nato v glasbeni šoli, zatem je bil direktor Ljubljanskega festivala ter predstojnik glasbenega oddelka na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Ves čas je bil član ali predsednik mnogih glasbenih odborov in žirij, zlasti v ljubiteljstvu, npr. prvi ter kasneje častni predsednik Slovenske pevske zveze. Dejaven je bil v Društvu slovenskih skladateljev.
Bil je nosilec številnih priznanj in odlikovanj ter eden prvih dobitnikov Gallusove plakete za življenjsko delo. Osebnostne kvalitete in prijateljski odnos do tisočev slovenskih zborovskih pevcev in kolegov nam ohranjajo Radovana Gobca nepozabnega in živega. Njegova zadnja zborovska skladba (februar 1994) je komponirana na besedilo Jožeta Plečnika: “Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin”.

APZ je nekaj Gobčevih skladb posnel na gramofonskih ploščah in na zgoščeniki Zmi∂rom moram bondrati. V zahvalo za njegovo prizadevno delo na področju glasbene ustvarjalnosti je bil imenovan za častnega člana APZ Tone Tomšič.

APZ Tone Tomšič je krstno izvedel sledeče Gobčeve skladbe:

1982
• Gobec, Radovan (1909-1995): Veš, poet, svoj dolg? (Oton Župančič)
(praizvedba: 18. maj – letni koncert, Ljubljana)

1966
• Gobec, Radovan (1909–1995): Motto (Janez Menart)
(praizvedba: letni koncert, Ljubljana)

1961
• Gobec, Radovan (1909–1995): Sen (Ivan Minatti)
(praizvedba: koncert ob 15-letnici zbora, Ljubljana)

1955
• Gobec, Radovan (1909–1995): Prelepa je Selška dolina (priredba gorenjske ljudske)
(praizvedba: koncert »Slovenska narodna pesem« v Ljubljani)