<< Nazaj na zgodovino

Lojze Lebič

Lojze Lebič (1934) je diplomiral iz arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1957), iz kompozicije pa na Akademiji za glasbo pri Marjanu Kozini (1972) in dirigiranja pri Danilu Švari. V treh pevskih sezonah je vodil Akademski pevski zbor Tone Tomišič in osvojil prvo mesto na tekmovanju C.A. Seghizzi 1963, od leta 1962 do leta 1972 pa tudi Komorni zbor RTV Ljubljana. Z zboroma je pripravil mnogo krstnih izvedb del slovenskih skladateljev. Poučeval je dirigiranje na Pedagoški akademiji in bil od leta 1986 redni profesor za glasbeno-teoretske vede na muzikološkem oddelku Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je član skupine Pro musica viva, skladateljsko pa se je izpopolnjeval na poletnih tečajih za sodobno glasbo v Darmstadtu. Med skladbami izstopajo: vokalno-instrumentalne – Požgana trava, Novembrske pesmi, oratorij davnosti Ajdna, zborovsko-scenski FAUVEL 86; simfonične – Sentence za dva klavirja in orkester, Glasovi, Queensland Music, Simfonija z orglami; komorne -Tangram, Godalni kvartet, Kvartet za tolkala; elektro-akustični Atelje III, samospevi, solistične skladbe, zbori idr. Za zbore je priredil veliko ljudskih pesmi, ki jih odlikuje domiselna ritmična in harmonska zgradba. Lojze Lebič je trikratni nagrajenec Prešernovega sklada (leta 1967 za dirigiranje, v letih 1970 in 1987 za kompozicijo) ter londonskega BBC (“Let the peoples sing”, leta 1972). Leta 1994 prejet Prešernovo nagrado za dotedanji skladateljski opus, od leta 1995 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, leta 1996 je bil zahvalo za njegovo prizadevno delo na področju glasbene ustvarjalnosti imenovan za častnega člana APZ Tone Tomšič, leta 2005 pa je prejel Kozinovo nagrado za kompozicijski opus. >>> več

APZ je izvedel številne njegove skladbe in novitete ter mnoge skladbe posnel na zgoščenkah Zmi∂rom moram bondrati, APZmešani, Naše zlate pesmi…APZ v živo in 70 let Maroltovega APZ, 50 let APZ Tone Tomšič.

Avtor o kantati Zgodbe / Fables: “Bilo je pred dvajsetimi leti, ko sem na povabilo Akademskega pevskega zbora in takratnega dirigenta Jerneja Habjaniča za njihovo praznično štirideseto povojno koncertno sezono napisal glasbeno-scensko delo FAUVEL’86 po srednjeveški moraliteti o človeških slabostih. Ne zaradi moraličnosti, vsekakor pa s širšo, ne samo za tisti čas, veljavno družbenokritično ostjo … A ko me je dirigent Marko Munih povabil, da bi za njegov obletniški koncert prispeval novo delo, sem se spomnil nanjo. Nastala je koncertna kantata za solista, zbor in orkester. Ne več po šestdelnem akrostihu besede FAUVEL, temveč iz petih, bolj glasbeno kot vsebinsko povezanih zgodb: Flatterie – Avarice – Dvom – Ljubezen – In sanje so, po starofrancoskem izvirniku in z odlomki iz poezije Janeza Menarta …”
praizvedba: 22. februar 2006 – Koncert ob 70-letnici dirigenta Marka Muniha, Ljubljana

Avtor o koroški ljudski Zmi∂rom moram bondrati: “Odkar jo poznam, me spremlja bridka pripoved te koroške ljudske pesmi … Ostalo bi pri tem, če me leta 1988 ne bi nagovorili, da za Slovenski oktet prispevam kaj s Koroškega. Ustregel sem, vendar sodim, da mi je šele v obdelavi za mešani zbor uspelo – ne da bi pesem preveč odtujil – tej kratki in v vrstično ponavljanje usmerjeni melodiji dati več prostora. Zunanja dela skladbe prinašata različici osnovnega napeva, notranji, ki ga oklepata, pa je daljši in samostojnejši. Poteze, značilne za večglasno petje alpskega prostora, so kolikor mogoče ohranjene. In ostala je žalost nesrečne dékle, ki mora vsako leto o Božiču (pred vienahtmi) bondrati (oditi) k drugemu pavru (kmetu) … z edinim upanjem, potem, ko za me tu prav’ga doma ni, bo pa ja kaj tam v večnosti …”
praizvedba: Ljubljana. 9. maj 2003 – letni koncert APZ Tone Tomšič

APZ Tone Tomšič je krstno izvedel številne Lebičeve skladbe: 2006
• Lojze Lebič: Zgodbe / Fables, kantata za solista, zbor in orkester (po Le Roman de Fauvel iz 14. stol. zasnovala Jelena Ukmar, pesmi in prepesnitve Janez Menart)
(praizvedba: 22. februar 2006 – Koncert ob 70-letnici dirigenta Marka Muniha, Ljubljana)

2003
• Lojze Lebič: Zmi∂rom moram bondrati (koroška ljudska) SSAATTBB
(praizvedba: 9. maj 2003 – letni koncert, Ljubljana)

1997
• Lebič, Lojze: Pomlad, Zima, iz suite Letni časi, Haiku. (praizvedba: 20. april 1997 – zborovsko tekmovanje Naša pesem 1997, Maribor)

1988
• Lebič, Lojze: Hvalnica svetu (Branko Miljkovič) (praizvedba: 30. maj – letni koncert, Ljubljana)

1986
• Lebič, Lojze: Fauvel 86 (vokalno-instrumentalno scensko delo za soliste, mešani zbor, klavir, tolkala, priročna glasbila in trak; libreto Jelena Ukmar po Le Roman de Fauvel, prevod Janez Menart) (praizvedba: 31. maj – letni koncert, Ljubljana)

1965
• Lebič, Lojze: Tihi gaj (Dragotin Kette) (praizvedba: letni koncert, Ljubljana)

1963
• Lebič, Lojze: Trauniče so žie zalene (priredba koroške ljudske) • Lebič, Lojze: Visoki rej (priredba ziljskega obrednega plesa po Francetu Maroltu za mešani zbor) (praizvedbi: letni koncert, Ljubljana)