<< Nazaj na zgodovino

Jernej Habjanič (1939-2000)

Jernej Habjanič

Rodil se je v Mariboru l. 1939, kjer je l. 1957 maturiral na II. gimnaziji, l. 1958 pa končal Srednjo glasbeno šolo (klavir). Na Akademiji za glasbo in Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral orgle in umetnostno zgodovino ter tako l. 1982 diplomiral na oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo v Ljubljani.

Vseskozi je bil usmerjen v sodobni koncept vzgoje, ki jo je udejanjal najprej z učenci na osnovnih šolah, kasneje pa s študenti na Pedagoški fakulteti. Bil je zagovornik dveh zborov na vsaki slovenski osnovni šoli (otroškega in mladinskega). Tudi glasbo samo je visoko vrednotil in jo tako postavljal ob bok glavnim predmetom v šoli.

Z zborovodstvom je začel že v gimnazijskih letih, intenzivno zborovodsko pot pa je začel na prvem službenem mestu v Zagorju ob Savi leta 1958 ter nato na OŠ Vide Pregarc v Ljubljani in OŠ Boris Ziherl. L. 1981 je postal zunanji sodelavec Pedagoške fakultete. L. 1987 je pridobil naziv predavatelja in vse do upokojitve leta 1998 predaval predmeta Vokalno-instrumentalni pouk ter Zbor z osnovami zborovodstva (oddelek za razredni pouk).
V času vodenja mladinskih zborov je kvaliteto kazal na reviji mladinskih zborov v Zagorju ob Savi, z mladinskim zborom OŠ Boris Ziherl pa je tudi tekmoval na Mladinskem pevskem festivalu v Celju (1979, 1981) in prejel srebrno plaketo. Že takrat je posegal po sodobnih skladbah, saj je bil vnet zagovornik in izvajalec sodobne zborovske glasbe, predvsem slovenske. Vodil je tudi odrasle moške zbore Posavje, Grafiko in Žito, pol sezone pa je vodil APZ France Prešeren iz Kranja.

Vrhunec svojega delovanja je dosegel z Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič iz Ljubljane v obdobju med l. 1982 in 1987. Kot je zapisal sam: ’Rad priznam, da so bila moja leta v APZ-ju najbolj uspešna in zato najlepša v mojem celotnem zborovskem delovanju’. Z APZ Tone Tomšič se je udeležil več uglednih mednarodnih zborovskih tekmovanj: l. 1984 Tours v Franciji (1. nagrada in Grand Prix), l. 1985 Miedzyzdroy na Poljskem (zlata medalja), l. 1986 Llangollen v Angliji (3. nagrada), l. 1987 Tolosa (2. in 3. mesto). Z zborom je gostoval še v Italiji in na Madžarskem, l. 1984 pa je na nacionalnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru dosegel zlato plaketo.
Izvajal je dela sodobnih slovenskih skladateljev in tako z APZ Tone Tomšič postavil 27 krstnih izvedb. Ob 40. obletnici delovanja APZ Tone Tomšič je z izvedbo Lebičevih zborovskoscenskih prizorov Fauvel 86 dosegel ustvarjalni višek. Deset let kasneje je Habjanič zapisal: ’Fauvel 86, gotovo najobsežnejši, najzahtevnejši in najcelovitejši dosežek v ‘mojem času’ Apz-ja, pa še čaka, da bo izšel na laserski plošči…’

L. 1989 je prevzel vodstvo zbora Lipa zelenela je…, ki ga sestavljajo v veliki večini bivši pevci skoraj vseh generacij APZ.
V zadnjih petnajstih letih je bil povabljen kot predavatelj na številne republiške zborovodske seminarje za zborovodje mladinskih in odraslih zborov, bil je objektiven ocenjevalec v strokovnih žirijah, član uredništva revije Naši zbori, zadnji dve leti pa njen glavni urednik.

L. 1987 je prejel Gallusovo plaketo, l. 1986 pa skupaj z Lojzetom Lebičem in Ksenijo Hribar (režija) nagrado Prešernovega sklada za izvedbo Fauvela 86.