Apz Tone Tomšič v obdobju 1926−1941


Akademski pevski zbor v Ljubljani je bil ustanovljen leta 1926 in ga je skoraj v vsem predvojnem obdobju do prisilne razpustitve leta 1941 vodil dirigent, skladatelj in etnomuzikolog France Marolt, razen v letih 1929–1932, ko so zbor vodili še operni dirigent Anton Neffat, operni dirigent Niko Štritof in skladatelj Marij Kogoj. V letih 1938–1940 je Marolt vodil tudi Ženski akademski pevski zbor.

Preberi več…

Apz Tone Tomšič v obdobju 1946−1956


V marcu leta 1946 je nastal mešani pevski zbor študentov ljubljanske univerze in nadaljeval z delom, ki ga je APZ-ju preprečila vojna vihra. Zbor je dobil naziv Študentski pevski zbor (ŠPZ), v jeseni leta 1953 pa se je preimenoval v Akademski pevski zbor Tone Tomšič. Na pobudo Franceta Marolta je vodstvo zbora prevzel Radovan Gobec.

Preberi več…

Dirigenti Apz Tone Tomšič


1926–1941 France Marolt (1891-1951)

1946–1956 Radovan Gobec (1909-1995)

1957–1960 Janez Bole (1919-2007)

1960–1965 Lojze Lebič

1962–1964 Igor Lavrič

1965–1975 Marko Munih

1975–1982 in 1988–1992 Jože Fürst

1982–1987 Jernej Habjanič (1939-2000)

1992–2002 Stojan Kuret

2002–2009 Urša Lah

2009– 2014 Sebastjan Vrhovnik

2014– 2015 Stojan Kuret

2015Jerica Bukovec

Predsedniki Apz Tone Tomšič


1946–1947 Jovo Verdelj

1947–1948 Majda Puhar

1948–1949 Uroš Lubej

1949–1950 Uroš Lubej

1950–1951 Uroš Lubej

1951–1952 Dušan Mis

1952–1953 Janez Strojanšek

1953–1954 Ignacij Voje

1954–1955 Ignacij Voje

1955–1956 Matija Žgajnar

1956–1957 Mitja Babšek

1957–1958 Mitja Babšek

1958–1960 Zvone Zalar

1960–1961 Marko Čibej

1961–1962 Jože Humer

1962–1963 Milan Clemente

1963–1964 Zdravko Kelšin

1964–1965 Marjan Špegel

1965–1965 Zvone Zalar, Janez Dular

1965–1966 Zdenko Rijavec, Andrej Kerin

1966–1967 Andrej Rant

1967–1968 Andrej Rant

1968–1969 Andrej Pitako

1969–1970 Janez Dular

1970–1971 Veselin Hristovski

1971–1972 Marjan Dornik

1972–1973 Ivo Verovnik, Boris Kmet

1973–1974 Smilja Marinc

1974–1975 Miran Kljun

1975–1976 Nada Luzar

1976–1977 Miha Čebulj

1977–1978 Tonček Mirnik

1978–1979 Damjana Pavlin

1979–1980 Vojka Šilc

1980–1981 Mojca Bregar

1981–1982 Nives Baša


1982–1983 Jasna Medved

1983–1984 Andrej Kores, Jasna Medved

1984–1985 Primož Jovan, Jasna Medved

1985–1986 Tina Orožim

1986–1987 Meta Volavšek

1987–1988 Hanka Lebič

1988–1989 Gregor Narobe

1989–1990 Janez Rozman

1990–1991 Andrej Sešlar

1991–1992 Katarina Kelšin

1992–1993 Irena Štefančič

1993–1994 Gašper Mramor

1994–1995 Marko Bilčar

1995–1996 Gašper Mramor

1996–1997 Darko Kuzman

1997–1998 Tanja Kresnik

1998–1999 Mitja Kovač

1999–2000 Lara Rojac

2000–2001 Anja Slivnik

2001–2002 Nuška Drašček

2002–2003 Nuška Drašček

2003–2004 Jasna Žitnik

2004–2005 Polonca Kos

2005–2006 Franc Perdih

2006–2007 Maja Lavrin

2007–2008 Maja Lavrin

2008–2009 Urša Šetina

2009–2010 Miha Jejčič

2010–2011 Miha Jejčič

2011–2012 Urša Šetina

2012–2013 Sara Lakota

2013–2014 Lucija Tavčar

2014–2015 Barbara Slivnik

2015–2016 Miha Jejčič

2016-2017 Denis Rondič

2017-2018 Denis Rondič

.

Avtorji APZ praizvedb


Emil Adamič

Blaž Arnič

Blaženka Arnič

Vitja Avsec

Tomaž Bajželj

Paolo Bon

Darijan Božič

Dmitrij Stepanović Vasiljev – Buglaj

Gianpaolo Coral

Ciril Cvetko

Igor Cvetko

Ambrož Čopi

Igor Dekleva

Orlando Dipiazza

Pavel Dolenc

Franco Dominutti

Sandro Fillippi

Ivan Florjanc

Nana Forte

Marijan Gabrijelčič

Bojan Glavina

Radovan Gobec

Jani Golob

Rok Golob

Jurij Gregorc

Tomaž Habe

Neville Hall

Stanko Horvat

Vladimir Hrovat

Drago Ivanuša

Uršula Jašovec

Gašper Jereb

Jaka Jerina

Janko Jezovšek

Jakob Jež

Michele Josia

Matej Kastelic

Nataša Kocjančič

Marij Kogoj

Miro Kokol

Luka Kramolc

Uroš Krek

Aldo Kumar

Stojan Kuret


Aleksander Lajovic

Anton Lajovic

Uroš Lajovic

Lojze Lebič

Peter Lipar

Josip Magdić

France Marolt

Christopher John Marshall

Pavle Merku

Pavel Mihelčič

Slavko Mihelčič

Andrej Misson

Damijan Močnik

Janez Močnik

Silvester Orel

Urška Pompe

Slavko Premrl

Vasja Progar

Mojca Prus

Calos Puebla

Katarina Pustinek Rakar

Uroš Rojko

Luciano Sampaoli

Risto Savin

Rado Simoniti

Alojz Srebotnjak

Žiga Stanič

Peter Šavli

Pavel Šivc

Viktor Šonc

Igor Štuhec

Danilo Švara

Matija Tomc

Vilko Ukmar

Zlatan Vauda

Helena Vidic

Tadeja Vulc

Ubald Vrabec

Samo Vremšak

Larisa Vrhunc

Albin Weingerl

Matej Wolf