2003 }

Zlati znak Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti za leto 2002


2000 }

Srebrna plaketa Sklada RS za kulturne
ljubiteljske dejavnosti za leto


1999 }

Plaketa mesta Ljubljana Mestne občine Ljubljana


1996 }

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije za večdesetletno
kulturno poslanstvo, pomembno za ohranjanje in razvijanje slovenskega

zborovskega petja in s tem za krepitev narodne zavesti,
tudi v najhujših časih in razmerah


1991 }

Priznanje za sodelovanje ob počastitvi Gallusovega leta


1987 }

Nagrada mesta Ljubljane za zagotavljanje tradicije in potrjevanje
visoke kvalitete ljubiteljskega zborovskega petja ter številna priznanja
za dosežene uspehe doma in v tujini


1984 }

Zlata plaketa Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
za dolgoletno delo in izredne dosežke na kulturnem področju


1981 }

Nagrada Društva slovenskih skladateljev: nagrada
najzaslužnejšemu izvajalcu slovenskih skladb za leto 1981


1976 }

Srebrna spominska plaketa Univerze v Ljubljani za izredne
uspehe pri izvajanju in širjenju slovenske pesmi


1975 }

Priznanje Zveze kulturno-prosvetnih organizacij občine
Ljubljana-Center za požrtvovalno in uspešno delo
na področju glasbenega poustvarjanja


1970 }

Gallusova plaketa


1966 }

Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem


1934 }

Častno pokroviteljstvo Nj. veličanstva

kraljice Marije


1930 }

Red jugoslovanske krone V. stopnje