Razpis za oblikovanje podobe zgoščenke In memoriam Pavle Merkù/Zvenenja Slovenije

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR Tone Tomšič Univerze v Ljubljani razpisuje natečaj za izvirno oblikovanje podobe zgoščenke in embalaže zgoščenke In memoriam Pavle Merkù/Zvenenja Slovenije:
Razpisni pogoji:
 • - Natečaj je namenjen vsem oblikovalcem, ki želijo prispevati k prepoznavnosti enega najuspešnejših pevskih zborov v Sloveniji, ki je edini v Evropi kar dvakrat osvojil naziv najboljšega zbora Evrope.
 • - Avtorji morajo oblikovani izdelek posredovati do 31. 10. 2016 na naslov APZ Tone Tomšič (glej spodaj). Izdelku priložijo podatke avtorja (s krajem bivanja, telefonsko številko in e-mail naslovom).
 • - Za obliko in vsebino »dizajna« se prosto odloči avtor, pri tem pa upošteva naslednje omejitve: 1. vključevati mora besedilo »Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani« ali »APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani«, 2. vključevati mora logo APZ Tone Tomšič http://www.apz-tt.si/za-medije/foto…, 3. upoštevati mora velikost standardnega CD formata in oblikovanje prilagoditi mediju. Specifike formata so lahko predmet dizajna, v kolikor za naročnike ne predstavljajo prevelikih dodatnih stroškov,

Standardne dimenzije CD formata
4. komplet vključuje dve zgoščenki, knjižico z besedili in muzikološkim tekstom, ter škatlico z sprednjo in zadnjo stranjo ter hrbtom, 5. upoštevati mora formate, ki so primerni: .pdf, .eps, .cdr, .ai, .psd, .fh, .jpeg, 6. upoštevati mora vsebino opisano spodaj, 7. vključevati mora tudi logotip Univerze v Ljubljani ter nekaj drugih logotipov, 8. zaradi tematske raznolikosti med zgoščenkama je smiselna individualizirana podoba vsake zgoščenke dodatno vzpodbujena.
 • - Avtorjem priporočamo, da pri oblikovanju izdelka »dizajna« upoštevajo, da je projekt komplet dveh zgoščenk.
 • - Zmagovalni izdelek bodo izbrali člani Izvršnega odbora zbora.
 • - Od izbranega avtorja se pričakuje, da bo po sprejetju njegovega koncepta aktivno sodeloval z Izvršnim odborom pri končnem oblikovanju in izdelavi zgoščenk tako, da bo izdelek pripravljen za tisk najkasneje 30. 11. 2016.
 • - Nagrada: Izbrani avtor bo z zborom sklenil avtorsko pogodbo o oblikovanju zgoščenke in po uspešno zaključenem projektu prejel honorar v višini 200 € bruto. Poleg tega bo avtorjev uspeh na natečaju razglašen na vseh javnih občilih, s katerimi upravlja oz. je v stiku zbor. Naj še omenimo, da ima zbor precejšnjo publiko doma in po svetu, ki vestno spremlja delo zbora in kupuje zgoščenke, torej natečaj predstavlja pomembno priložnost za promocijo zmagovalca.
 • - Udeleženec natečaja z izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Prav tako daje privoljenje, da postane podoba zgoščenke last APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani in jo društvo lahko tudi vnaprej uporablja v svojih tiskovinah, na spletnih straneh ali v katerihkoli publikacijah, kar bo jasno opredeljeno v pogodbi o oblikovanju zgoščenke.
 • Opis projekta:
 • CD 1: 20. oktobra 2014 je svet zapustil eden od velikanov skladateljev slovenske zborovske in instrumentalne glasbe Pavle Merkù. Merkù je bil eden izmed vidnejših slovenskih skladateljev, muzikologov, etnomuzikologov, slovenistov in etimologov, čigar delo sta zaznamovali dve razsežnosti – glasba in slovenistika. Posebno lahko omenimo delo skladatelja v zamejstvu v Italiji, kjer je svoje življenje posvetil zbiranju, zapisovanju in preučevanju ljudskega izročila v Italiji živečih Slovencev. Zbor se je še pod vodstvom prejšnjega dirigenta Stojana Kureta odločil, da bo skladatelju v spomin izvedel projekt »In memoriam«, ki predstavlja nekaj vrhuncev skladateljeve ustvarjalnosti. Repertoar projekta sestavljajo presunljivo občutne priredbe slovenskih ljudskih pesmi, predvsem iz italijanskega zamejstva, osupljivo veličastna sakralna dela, katerih vrhunec je gotovo skladateljeva maša zadušnica ali rekvijem in intimne izpovedi duše v skladbah, ki jasno kažejo na skladateljevo slutnjo smrti. Koncerti projekta so tako poduhovljena potovanja po skladateljevem profesionalnem in zasebnem življenju ter po okolju, v katerem je ustvarjal.
 • Program:
 • Ljudska, prir. Karol Pahor (1896-1974): Pa se sliš’
 • Ljudska: Svet Zidár je ovčice pasu
 • Kraj zapisa: Plestišča, Benečija(Italija), l. 1968, posnela: Z. Kumer, P. Merkù
 • Peli: Giovanni Michelizza pd. Jovanš Tinov, sestra Marica Michelizza pd. Modrijanka in sosed Vittorio Sedola.
 • Tišina in spomini (citati Pavleta Merkùja)
 • … In silenzio, Tišina … opiše v kratkih verzih tišino in veličino tišine … kakor da bi si klical tišino; in dejansko ko sem nehal komponirati, sem nehal tudi poslušati dosti te glasbe. Živim od spomina … od spominov, lepih, prelepih … Tišina, ki jo napolnijo samo moji lepi spomini, na dolgo, celo predolgo življenje. -Iz intervjuja s Simono Moličnik l. 2014, arhiv Radia Slovenija
 • Svet Anton oslep’ hudiča Čenavarh-Montefosca, 1965,
 • objavil P. Merkù. LISI, /str. 63 Pavle Merkù (1927-2014): Iz Requiema »Pro felici mei transitu«
 • Introitus
 • Kyrie
 • Sanctus
 • Agnus Dei
 • Communio
 • Ljudska iz Blač v Ziljski dolini, prir. Lojze Lebič (r. 1934): Kako kratek je ta čas
 • Tečejo mi, tečejo vodice tri
 • Kraj zapisa: Gornja Bistrica, Prekmurje, l. 1956, zapisal: Ladislav Vöröš
 • Pel: Ivan Kustec
 • Arvo Pärt (r. 1935): Morning Star
 • Arvo Pärt (r. 1935): Bogorodice Devo
 • Sergej Rahmaninov (1873-1943): Bogorodice Devo
 • Edvard Grieg (1843-1907): Ave, maris stella
 • Cyrillus Kreek (1889-1962): Taaveti laul (Psalm 104/1, 24)
 • Cin cin cin belo
 • Kraj zapisa: Dolenji Marsin, Benečija (Italija), l. 1970. Pavle Merkù. LISI, (1976)
 • Iskanje sonca (citati Pavleta Merkùja)
 • Jaz sem rasel ob takih pravljicah, ob zvočnih pravljicah … Jaz sem rad bil s svojo glasbo, v vseh jezikih in narečjih … … sem zelo rad prisluhnil kmetom in delavcem, preprostim ljudem … … sem to delal z lahkoto in izredno rad. … sem bil vedno radoveden in sem zbiral povsod vse. … sem razumel, kolikšen je pomen in cena ljudske glasbe. … iskanje sonca, ki je tako redko in tako težko pri glasbi. In mi je uspelo. -Iz intervjuja s Simono Moličnik l. 2014, arhiv Radia Slovenija
 • Bojana Šaljić Podešva: Kalejdoskop (odlomek elektroakustične skladbe)
 • Ljudska iz Trinka, prir. Pavle Merkù (1927-2014): Tam za turškim gričem
 • Pavle Merkù (1927-2014): Koprive (Tone Kuntner) Ljudska iz Bile v Reziji,
 • prir. Pavle Merkù (1927-2014): Jnjen čeua jti gna
 • CD 2:
 • APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani letos praznuje svojo 90. letnico ustanovitve. V ta namen je zbor organiziral slavnostni koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki sta ga sestavljala dva sklopa skladb. Prvi sklop, ki je hkrati vsebina obravnavane zgoščenke, predstavlja različne zvoke in melodije, prisotne v folklorni različnih pokrajin Slovenije. Vnaprej posnete zvočne kulise v vlogi preludijev poslušalce pripravljajo na vzdušje in sporočilo skladb, ki jih nato izvaja zbor. Čeprav ima koncept zvenenj Slovenije jasno etnografsko noto, pa pri skladbah ne gre zgolj za priredbe oz. poustvarjanje ljudskih motivov, temveč za umeščanje ljudskih melodij in tematik v uglasbitve umetnih besedil. Zborovske novitete, ki smo jih posebej za to priložnost naročili pri tako mladih kot tudi že uveljavljenih slovenskih skladateljih, združujejo ljudsko motiviko in melodije z moderno ekspresivno zborovsko glasbo ter umetnimi besedili. Skladatelji so ob naročanju skladbe vsak posebej prejeli v obravnavo slovensko pokrajino, iz katere so si izbrali literata, njegovo besedilo in ljudski motiv. Nato so avtonomno te elemente spletli v moderne zborovske stvaritve, ki obravnavajo vedno prezentne problematike Slovencev, kot so alkoholizem in ekonomske migracije v tujino. Skladbe v izvedbi zbora povezujejo preludiji, ki jih je pripravila Bojana Šaljić Podešva. V preludijih se zvoki naravnih pokrajin Slovenije prepletajo z Glasbo v izvedbi sopranistke Urške Arlič Gololičič, Matevža Bajdeta na tolkalih in Nine Volk na opreklju. Preludiji uspešno povežejo različna razpoloženja, ki jih ustvarjajo zborovska dela, in projekt povezujejo v zaključeno celoto zvočne podobe Slovenije.
 • Program:
 • Tančice Damijan Močnik: Riba (Jože Udovič / ljudska Riba Faronika)
 • Prisotnost
 • Patrick Quaggiato: Galjot (Josip Jurčič)
 • Utrinek
 • Ambrož Čopi: Srečal sem jo (Srečko Kosovel)
 • Kako so Bovčani preganjali strah
 • Rej pod lipo
 • Odprtost
 • Petra Strahovnik: Andaira (Edvard Kocbek)
 • Modrost
 • Tadeja Vulc: Croquis (Janez Menart)
 • Preludij h Gorenjski – Ti kaj manjka? (Patricija Peršolja)
 • Andrej Makor: Samotarec (Karel Mauser)
 • Posnetek koncerta: http://4d.rtvslo.si/arhiv/glasbeni-… _____________________
 • Naslov na katerega je potrebno poslati izdelek:
 • APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali na e-mail info@apz-tt.si s pripisom »Natečaj za oblikovanje zgoščenke«. Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na zgornji elektronski naslov.