Novo vodstvo

V sredo, 28. 10. 2015, smo na 71. redni letni skupščini, ki ji je predsedoval Janez Rozman, izvolili novo vodstvo. V sezoni 2015/2016 Izvršni odbor društva sestavljajo:

Miha Jejčič, predsednik
Kaja Belko Parkel, članica (finančna računovodja)
Nina Grad, članica
Jerica Gregorc Bukovec, članica (dirigentka)
Ivan Koruza, član
Domen Košir, član
Monika Ogrizek, članica
Denis Rondič, član
Špela Vasle, članica (tajnica)