70. redna letna skupščina APZ TT UL

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na 70. redno letno skupščino Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, ki bo v sredo, 24. 9. 2014, ob 17:00 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda 70. redne letne skupščine APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani

1. Predstavitev poročil organov društva v sezoni 2013/2014

1.1. Izvršni odbor – Lucija Tavčar
1.2. Finančnica (delno poročilo) – Edita Šabić
1.3. Nadzorni odbor – Miha Jejčič
1.4. Disciplinska komisija – Benjamina Kolar
1.5. Gospodarica – Neja Žitnik
1.6. Gospodar – Denis Rondič
1.7. Arhivarka – Anika Zupančič
1.8. Kronistka – Monika Ogrizek
1.9. Glavni evidentičar – Miha Jejčič
1.10. Umetniški odbor – Sebastjan Vrhovnik

2. Razprava o poročilih (v enakem vrstnem redu)

3. Glasovanje o sprejetju poročil

4. Razrešitev organov društva v sezoni 2013/2014

5. Predstavitev umetniškega programa za sezono 2014/2015 – Stojan Kuret

6. Predstavitev organov društva v sezoni 2014/2015 in razprava o predlaganih kandidatih

7. Voljenje organov društva v sezoni 2014/2015

8. Obravnava predlogov sklepov skupščine in razprava o njih

9. Glasovanje o predlogih sklepov skupščine

10. Razno

11. Podelitev priznanj in nagrad