Rezultati natečaja za priredbo božične skladbe

Tomaž Habe, Katarina Pustinek Rakar ter Sebastjan Vrhovnik so za odkup po ceniku za odkup novitet Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izbrali skladbi:

MOJ ROJSTNI KRAJ JE BETLEHEM (štajerska ljudska)
avtorice TEJE MERHAR,

BOŽIČNO DREVO (Aleksander Mežek)
avtorja MATEJA KASTELICA,

v izvedbo pa priporočili:
V BETLEHEMSKI STAJICI
avtorja ALEŠA MAKOVCA.

Čestitamo vsem nagrajenim!