Junijski koncerti

APZ-jevci Vam v mesecu juniju pripravljamo kar tri koncerte. Poslušate nas lahko:

15. junija na VOGRSKEM,

17. junija v ZAGORJU OB SAVI (koncert je povečen Jožetu Humru) ter

30. junijav ŠEMPASU.

Med 5. in 8. julijem pa stiskajte pesti za nas – odpravljamo se namreč na mednarodno zborovsko tekmovanje v Spittal.