SLOVENSKE LJUDSKE

zgoščenka in kaseta

APZ Tone Tomšič

Ljubljana 1995

dirigent: Stojan Kuret

Posnetki:

01. – 10. Pesmi od ljubezni in kafeta, A. Kumar

11. Kata, Kataleina, V. Hrovat

12. – 15. II. suita narodnih, J. Jež

16. Smrt in pijanci, I. Cvetko

17. Zrejlo je žito, S. Kuret

18. Črnomaljsko kolo-Most, S. Vremšak

19. – 23. Istrska suita, A. Kumar

24. Jnjen čeua jti gna’, A. Čopi

25. Da hora ta Ćaninawa, V. Horvat